Lisca 5 - Nikšić

adresa: ul. Novice Cerovića, TC Nikšić, Nikšić

Radno vrijeme:
ponedjeljak - subota: 09 - 22h

Nedjeljom ne radimo.

tel.: +382 69 227 658