Lisca 4 - Budva

adresa: ul. Stjepana Mitrova Ljubiše br.8, Stari Grad Budva

Radno vrijeme:
ponedjeljak - subota: 09 - 21h

Nedjeljom ne radimo.

tel.: +382 67 217 342